top of page

הזמנת סדנה

שלב 1 - פרטים אישיים

רוצה להצטרף לסדנה מבלי להזמין ערכה?

ניתן להיכנס למתחם הסדנאות ללא הזמנת
ערכה אישית ולהצטרף למי שעושה סדנה.
*עלות כרטיס כניסה 20 ש"ח  *מגיל 3-120

יש לציין כמות כרטיסי כניסה למתחם 

כמה משתתפים בסדנה?

* שימו לב! הערכות הן אישיות, בשלב הבא

  יש לבחור ערכה לסדנה  לכל משתתף.

יש לציין כמות ערכות אישיות

לשלב הבא
bottom of page