הזמנת סדנה

שלב 1 - פרטים אישיים

מי מגיע אלינו?

אורחים במתחם

* מגיל  3 - 120  * מחיר אורח 20 ש"ח 

אורח -שוהה ונהנה במתחם , אך לא רוכש ערכה

מבוגרים משתתפים בסדנה

*מעל גיל 18 - 120

ילד/ה  משתתפים בסדנה

* גיל 3-18