הזמנת סדנה

שלב 1 - פרטים אישיים

מי מגיע אלינו?

אורחים במתחם

* מגיל  3 - 120  * מחיר אורח 20 ש"ח 

אורח -שוהה ונהנה במתחם , אך לא רוכש ערכה

משתתפים בסדנה

* שימו לב! הערכות הן אישיות, בשלב הבא  יש לבחור ערכה לסדנה  לכל משתתף.

לשלב הבא